Biodanza amb famílies, reforçant el vincle.

La proposta de Biodanza per a famílies és una activitat que ofereix un espai de trobada afectiu entre pares i fills. A través de la música, el moviment i el grup, obrim noves possibilitats d’interaccionar i aprendre en relació. L’objectiués reunir la família per activar les relacions entre els diferents membres i promoure una educació afectiva al servei del desenvolupament i integritat dels infants.

 

La proposta de Biodanza per a famílies també ofereix un espai als adults per a treballar la capacitat d’atenció i observació de les respostes del nens a les dinàmiques proposades. Acceptar aquestes respostes, ser-ne receptiu i compartir-ne el llenguatge. Es convida a l’adult a canviar el seu llenguatge per comprendre la resposta de l’infant.

 

Resultats:

  • Desenvolupament de l’expressió corporal de les emocions dels infants.
  • Desenvolupament de la capacitat d’escolta tant de pares com de fills.
  • Foment de l’empatia i cooperació.
  • Implicació i participació en el grup.
  • Millora de l’atenció i concentració.
  • Enfortiment del vincle pares-fills i entre germans o altres membres de la família.

Com és una sessió?

La primera part de la sessió es treballa amb el ritme per així estimular l’alegria i la vitalitat mentre que la segona part se centra més en la melodia per aprendre la importància del descans i de la relaxació. Al llarg de tota la sessió es treballa el vincle dels infants amb els seus pares i amb els altres participants del grup.

 

La sessió de Biodanza per famílies s’estructura en funció dels nens i és l’adult qui s’adapta al moment de desenvolupament psicomotor del nen.

 

Es pot estructurar com a grup regular de trobada setmanal o quinzenal o com a tallers puntuals. La primera forma permet un aprofundiment en el procés relacional entre pares i fills. 

 

Els grups s’estableixen en funció de l’edat dels nens que van des dels 18 mesos fins als 12 anys.

 

La durada de cada sessió se sitúa al voltant d’1 hora de durada.